Barnevern. Om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. april 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 7. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Odd Arild Helland)
B (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen)                 

mot                     

X kommune (advokat Jens Otto Haugland) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-051417SIV-HRET

Til toppen