Entrepriserett. Om tolkningen av uttrykket «innsigelse» i NS 8415 punkt 33.2 andre ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. oktober 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 7. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

Skanska Norge AS
(advokat Asbjørn Lyséll Dølvik)

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) (partshjelper)
(advokat Nils-Henrik Pettersson)

mot

Halvorsen Grave-Transportservice A/S
(advokat Johan Henrik Peter Rand Garmann)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-132407SIV-HRET.

Til toppen