Erstatningsrett. Sivilprosess. Om saksøkte har adgang til å kreve at alle vilkårene for erstatning blir behandlet når saksøker bare har krevet fastsettelsesdom for erstatningsgrunnlag.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 18. oktober 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 9. juli 2019 skal behandles i Høyesterett.

Margrethe Elisabeth Sigmundstad Robertsen 
Ingvild Bergskaug           
Tuva Sigmundstad         
Olav Sigmundstad          
(advokat Christian Lundin)

mot      

Hvitserk & Eventyrreiser AS       
Andre Spica       
(advokat Terje Marthinsen)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-133623SIV-HRET

Til toppen