Erstatningsrett. Om erstatningskrav mot tidligere prosessfullmektig er foreldet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. april 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 21. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Advokatfirmaet Schjødt AS, Sigurd Holter Torp (advokat Amund Noss)

mot

Nevropsykologisk Senter AS (advokat Alex Borch)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-053106SIV-HRET

Til toppen