Erstatningsrett. Om betydningen av forsikringsutbetaling fra boligkjøperforsikring ved erstatningskrav etter avhendingsloven § 7-1.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 1. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Am Trust Europe Limited
Silver Soo
(advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

mot

Steffen Hutchings
Irja Isaksen
(advokat Sølve Holen Robstad)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-061217SIV-HRET.

Til toppen