Forsikringsrett. Foreldelsesrett. Om foreldelse av direktekrav mot forsikringsselskap etter skipskollisjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 11. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

I.
Assuranseforeningen SKULD
SKULD Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd
(advokat Atle Johansen Skaldebø-Rød)

mot

Assuranceforeningen Gard Gjensidig (advokat Bjarne Andreas Meidell)

II.
SwissMarine Services S.A.
(advokat Bjarne Andreas Meidell)

mot

Assuranseforeningen SKULD
SKULD Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd
(advokat Atle Johansen Skaldebø-Rød) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-053865SIV-HRET.

Til toppen