Helserett. Om beregning av egenandel for sykehjemsplass når beboeren sitter i uskiftet bo.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 13. februar 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 26. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Bjørn Eikestøl Rognsaa
Frank Nils Eikestøl Rognsaa
(advokat Knut Helge Hurum)

mot

Tromsø kommune
(Kommuneadvokaten i Tromsø kommune v/advokat Jørgen Aas Eide)

Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Saksnummeret til Høyesterett er 19-1947SIV-HRETTil toppen