Strafferett. Om straffutmåling for overfallsvoldtekt av mor med barnevogn.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. februar 2020 at anke over Agder lagmannsretts dom 20. november 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Fredrik Schøne Brodwall) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-191242STR-HRET

Til toppen