Immaterialrett. Om det kan gis midlertidig forføyning om sletting og forbud mot offentliggjøring av høyesterettsavgjørelser hentet fra Stiftelsen Lovdatas databaser.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 13. desember 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Fredrik Ljone
Håkon Wium Lie
(advokat Halvor Manshaus)

mot

Stiftelsen Lovdata
(advokat Jon Wessel-Aas)

Saksnummeret til Høyesterett er 19-22475SIV-HRET

Til toppen