Internasjonal privatrett. Om lovvalg ved søksmål om ektefellebidrag.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. september 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts kjennelse 21. mai 2019 skal behandles i Høyesterett.

I.
A (advokat Charlotte Kirkeby Hauge)

mot

B (advokat Svein Steinfeld Jervell)

II.
B (advokat Svein Steinfeld Jervell)

mot

A (advokat Charlotte Kirkeby Hauge)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-129940SIV-HRET

Til toppen