Konkurs. Om pensjonsytelser anses som fortrinnsberettiget arbeidsvederlag. Dekningsloven § 9-3 nr. 1.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 8. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Overføringsavtalens Sikringsordning 
(advokat Andreas Nordby)                 

mot                  

Oslo Vei AS Konkursbo 
(advokat Arne Seemann-Berg v/advokatfullmektig Anders Smedal Nadheim) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-027811SIV-HRET

Til toppen