Merverdiavgiftsrett. Om avgiftsfritaket for finansielle tjenester.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 3. juni 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 11. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

Gjensidige Pensjonsforsikring AS
(advokat Per Oskar Tobiassen)

mot

Staten v/Skatteetaten
(Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-073541SIV-HRET.

Til toppen