Strafferett. Om straffutmåling for befatning med det narkotiske stoffet MDMA.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. juli 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 30. april 2019 skal behandles i Høyesterett. 


(advokat Finn Krokeide) 

mot 

Påtalemyndigheten    

Saksnummeret i Høyesterett er 19-102056STR-HRET

Til toppen