Strafferett. Om grensen mellom kroppsskade og grov kroppsskade. Straffeloven § 273 og § 274.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 5. august 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 14. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.


(advokat Olav Eriksen) 

mot 

Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-110627STR-HRET

Til toppen