Strafferett. Om ytringer som ble fremsatt på sosiale medier rammes av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer. Lovanvendelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. august 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 24. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.


(advokat Per Danielsen) 

mot 

Påtalemyndigheten   

Saksnummeret i Høyesterett er 19-111561STR-HRET

Til toppen