Erstatningsrett. Om skadeerstatningsloven § 4-2 hindrer erstatningskrav mot selgers forsikringsselskap for utgifter som er dekket av boligkjøperforsikringen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. juli 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 3. april 2019 skal behandles i Høyesterett.

AmTrust International Underwriters Ltd 
(advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk) 

mot 

Qudos Insurance AS konkursbo
(advokat Sølve Holen Robstad) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-089040SIV-HRET

Til toppen