Strafferett. Om en ytring som ble fremsatt på Facebook rammes av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer. Lovanvendelse og straffutmåling.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. juli 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 19. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.


(advokat Laila Kjærevik) 

mot 

Påtalemyndigheten  

Saksnummeret i Høyesterett er 19-104841STR-HRET

Til toppen