Varemerkerett. Om i hvilken grad norske domstoler kan gi pålegg om overføring av et utenlandsk domenenavn tilhørende et norsk selskap, når en stor del av brukerne befinner seg i andre land enn Norge.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 18. juli 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 5. april 2019 skal behandles i Høyesterett. 

Video Communication Services AS
Telenor Digital AS 
(advokat Magnus Hauge Greaker) 

mot 

Appear TV AS 
(advokat Henrik Felix Reimers)  

Saksnummeret i Høyesterett er 19-087366SIV-HRET

Til toppen