Strafferett. Om hva som skal regnes som "normal" renhetsgrad for narkotika når det har vært endringer i renhetsgraden over tid. Betydning for straffutmålingen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. juli 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 4. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Christian Elden) 

mot 

Påtalemyndigheten     

Saksnummeret i Høyesterett er 19-102078STR-HRET

Til toppen