Strafferett. Om straffutmåling for ulovlig innreise etter utvisning fra Norge. Betydningen av formildende omstendigheter for straffutmålingen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. juli 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 27. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten

mot 


(advokat Ole Petter Breistøl) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-103805STR-HRET

Til toppen