Odelsrett. Om "hovudsakeleg"-kriteriet i odelsloven § 49.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. januar 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 26. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

John Hedalen
(advokat Oddvar Myhren Møllerløkken)

mot

Solveig Hedalen
Marit Hedalen Småvik
Kirsti Hedalen
Tom Hedalen
(advokat Christian Wefling)

Saksnummeret til Høyesterett er 18-193765SIV-HRET

Til toppen