Jordskifte. Om reguleringsplaners rettsvirkning og jordskifterettens kompetanse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 5. april 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts jordskifteavgjørelse 19. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Sel kommune (advokat Birgitte Bie Mørkved)               

mot                   

Jan Edgar Hårstad, m.fl. (advokat Jo Are Aamodt Brænden) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-036177SIV-HRET.

Til toppen