Panterett. Om rettsvern for enkle pengekrav omfattet av et factoringpant.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 15. november 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 26. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

ING Bank N.V.
(advokat Henning Harborg)

mot

Bergen Bunkers AS' konkursbo
(advokat Egil Horstad)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-144892SIV-HRET.

Til toppen