Pasientskadeerstatning. Om statens eventuelle erstatningsansvar for medisinsk behandling i utlandet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. januar 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 5. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Christian Thrane Asserson)

mot

Staten v/Pasientskadenemnda
(advokat Ketil Sørvig)

Saksnummeret til Høyesterett er 18-178843SIV-HRET

Til toppen