Pengekravsrett. Om motregning med foreldet krav i alderspensjonskrav.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. februar 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 24. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Kjell Oddvar Kjørlaug
(advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal)

Utdanningsforbundet (partshjelper)
(advokat Endre Lien)

mot

Staten v/Statens pensjonskasse
(Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Saksnummeret til Hyesterett er 19-04335SIV-HRET

 

Til toppen