Personskadeerstatning. Om gjenopptak av erstatningsoppgjør etter avtaleloven § 36.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. januar 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 19. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

If Skadeforsikring NUF
(advokat Nora Lund Lefdal)

mot

Maria Studsrød Nilsen
(advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

Saksnummeret til Høyesterett er 18-188052SIV-HRET

Til toppen