Internasjonal privatrett. Om lovvalg ved kjøp av fast eiendom i utlandet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. mars 2019 at anke over Gulating lagmannsretts kjennelse 2. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Propiedades Rott SL      
(advokat Leif Inge Håland)                 

mot                  

Trond Lie Nilsen              
(advokat Pål Oskar Minde) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-029021SIV-HRET

Til toppen