Sivilprosess. Om kravene til relevans, spesifikasjon og proporsjonalitet ved begjæring om bevistilgang.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 24. januar 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts kjennelse 7. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Felleskjøpet Agri SA
(advokat Asbjørn Berg)

mot

Infor (Steinhausen) II GmbH
(advokat Ola Haugen)

Saksnummeret til høyesterett er 18-186326SIV-HRET

Til toppen