Skatterett. Gruppesøksmål om eiendomsskatt i Oslo kommune.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. februar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 31. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

I.
Oslo kommune
(Kommuneadvokaten i Oslo v/assisterende kommuneadvokat Trine Riiber)

Kommunesektorens organisasjon (partshjelper)
(advokat Hakon Huus-Hansen)

mot

John Sverre Svendsen (grupperepresentant)
(advokat Bettina Banoun)

II.
John Sverre Svendsen (grupperepresentant)
(advokat Bettina Banoun)

mot

Oslo kommune
(Kommuneadvokaten i Oslo v/assisterende kommuneadvokat Trine Riiber)

Saksnummeret til Høyesterett er 18-193373SIV-HRET

Til toppen