Arbeidsrett. Om etterbetaling og den tariffrettslige passivitetslæren for de alminnelige domstolene.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 1. april 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 7. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Audnedal kommune 
(advokat Øyvind Gjelstad) 

mot                 

Marianne Stusvik Amdal
(advokat Børge Benum)
Fagforbundet (partshjelper) 
(advokat Kjetil Edvardsen)  

Saksnummeret i Høyesterett er 19-047743SIV-HRET

Til toppen