Straffeprosess. Straffeprosess. Om inndragningsforelegg betinger forutgående lovlig beslag

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. november 2019 at anke over Gulating lagmannsretts kjennelse 18. oktober 2019 skal behandles i Høyesterett.

Osprey (PD357) Limited (advokat Tor Henning Rustan Knudsen)

mot

Sør-Vest politidistrikt (politiadvokat Erik Westfield Rand)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-166502STR-HRET

Til toppen