Strafferett. Om bruk av narkotikaprogram med domstolkontroll ved grov narkotikaovertredelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.  

I.
A (advokat Aase Karine Sigmond) 

mot

Påtalemyndigheten                

II. 
Påtalemyndigheten 

mot

A (advokat Aase Karine Sigmond) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-045735STR-HRET

Til toppen