Strafferett. Om det skal gis samfunnsstraff ved grov narkotikaovertredelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 18. mars 2019 skal behandles i Høyesterett

A (advokat Lars Erik Skotvedt)

mot

Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-058441STR-HRET

Til toppen