Strafferett. Om bruk av samfunnsstraff ved grovt underslag.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 14. juni 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 27. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten mot A (advokat Bjørn Erik Rødser)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-078213STR-HRET

Til toppen