Strafferett. Om grensene for ansattes tilegnelse av arbeidsgivers forretningshemmeligheter. Saken gjelder straffeloven § 208.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. mars 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 16. januar 2019  skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Brynjar Nielsen Meling)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret til Høyesterett er 19-27848STR-HRET

Til toppen