Strafferett. Om grensen mellom seksuell handling og seksuell omgang.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. juni 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 19. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Maria Hessen Jacobsen)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-070085STR-HRET.

Til toppen