Strafferett. Om inndragning av kryptert datautstyr.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. januar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Carl Graff Hartmann)

mot

A
(advokat Annette Bettina Christine Barlinn)

Saksnummeret til Høyesterett er 18-188925STR-HRET

 

Til toppen