Strafferett. Om lagdommers habilitet i straffesak.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. mars 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 17. desember 2018 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Kai-Inge Gavle)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret til Høyesterett er 19-12694STR-HRET

Til toppen