Strafferett. Om lovanvendelsen og straffutmålingen ved ulovlig avlivning av katt.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 15. mai 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 6. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Steinar Jacob Thomassen)

mot

Påtalemyndigheten

Til toppen