Strafferett. Om mishandling i nære relasjoner.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. mai 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 15. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

 

A
(advokat Mette Yvonne Larsen)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-074677STR-HRET

Til toppen