Strafferett. Om oppbevaring av eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver. Straffeloven § 190 andre ledd og § 191.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. september 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 17. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Svein Kjetil Lode Svendsen)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-104967STR-HRET

Til toppen