Strafferett. Om ransaking av elektronisk lagret informasjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. februar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 18. januar 2019 skal behandles i Høyesterett. 

Tidal Music AS
(advokat Fredrik Berg)

mot

Påtalemyndigheten
(politiadvokat Esben Kyhring)

Saksnummeret til Høyesterett er 19-10640STR-HRET

 

Til toppen