Strafferett. Om straffeloven § 311 rammer sexdukker som fremstår som et barn.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 3. juni 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 16. mai 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Christian Elden)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-078768STR-HRET.

Til toppen