Strafferett. Om straffenivået for kortvarig befatning med ca. 217 kg hasj.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. januar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 30. april 2018 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Alexander Behrang Mardazad)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret til Høyesterett er 18-185009STR-HRET

Til toppen