Strafferett. Om straffutmåling for forsøk på drap.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. februar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 7. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Catharina Cecilie Gjesti)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret til Høyesterett er 19-04606STR-HRET

 

Til toppen