Strafferett. Om straffutmåling for kroppsskade.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. mai 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 18. februar 2019 skal behandles i Høyesterett

A (advokat Vegard Furdal Bråstein)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-066782STR-HRET.

Til toppen