Strafferett. Om straffutmåling for særlig grovt skadeverk og grovt forsikringsbedrageri.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. mars 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 30. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Randulf Schumann Hansen)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret til Høyesterett er 18-193963STR-HRET

Til toppen