Strafferett. Om straffutmåling for seksuell omgang med barn.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. februar 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 9. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Randulf Schumann Hansen)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret til Høyesterett er 19-06708STR-HRET

Til toppen