Strafferett. Om urettmessig bruk av arbeidsgivers kredittkort er å anse som underslag.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. januar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 20. september 2018 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Per Danielsen)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret til Høyesterett er 18-190271STR-HRET

Til toppen