Strafferett. Straffutmåling for seksuelle overgrep mot 49 barn på internett.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. februar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 17. desember 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat Anders Green)

Saksnummeret til Høyesterett er 19-24643STR-HRET

Til toppen